Historik, affärsidé och koncept

Läs om vår unikitet

Här följer vår historia

Vision Zero grundades 2006 av Christer Norin, en entreprenör med 25 års erfarenhet inom IT-branchen.

Konceptet “nollvision”

Det unika konceptet “Nollvision mot IT-krångel” är en vision om hur IT-vardagen kan se ut ifrån slutanvändarnas perspektiv. Om slutanvändarna får arbeta störningsfritt med sin IT, ökar förutsättningen för förbättrad produktivitet i företaget.

Vision, Mission och Affärsidé

  • Vision: Att IT-lösningar skall byggas- och supporteras på ett sådant sätt att vår “Nollvision mot IT krångel” uppnås
  • Mission: Att förbättra och förenkla våra kunders IT-vardag
  • Affärsidé: Genom vår Nollvision frigöra tid för våra kunder som skapar förutsättning för ökad produktivitet