Service Desk hos er

Förstklassig IT-support i era lokaler

Funderar du på att lägga ut din IT-support “inhouse”?

Vi har lång- och gedigen erfarenhet av att driva IT-support “inhouse” hos våra kunder. Vi erbjuder en komplett IT-supportlösning med telefoni, ärendesystem och personal.
Fördelar med att lägga ut sin IT-support
 • Reducering av kostnader för egen IT-personal
 • Möjlighet till övertag av IT-personal
 • Reducera licenskostnader för egna IT-supportrelaterade verktyg
 • Förbättring av Kvalitet/Processer/Arbetssätt
 • Frigör ledare som tidigare var knuten till er IT-support
 • Flexibla öppettider
 • Avtalsperiod i 24- eller 36 månader
 • Möjlighet till kostnadsreducering under avtalsperioden
Vårt “Best Practice” verktygsstöd
 • Telefonisystem
 • Ärendehanteringssystem ITIL v.3
 • Kunskapssystem
 • Självbetjäningsportal
 • Identifikationssystem för behörighetsadministration (Active Directory)
 • Fjärrstyrningsverktyg
Vår organisation och processer
 • 1:st line support
 • 2:nd line support
 • OnSite på-platsen-support
 • ITIL-Managers (Service Desk-, Incident-, Problem-, Knowledge- & Change-)
 • Administration av behörigheter/rättigheter, PC-lifecycle, Telefoni, Inventarier mm.
 • Regelbundna kvalitetsmätningar
 • Rapportering
 • Förbättringsforum (proaktivitet)